liquidMaps
liquidMaps

Puerta de la caldera (2010).

© Foto: David Pintó

liquidMaps

Terraza de la caldera (1995).

© Foto: la caldera

liquidMaps

Fachada de la caldera (1995).

© Foto: la caldera

liquidMaps

Sala 1 (2007).

© Foto: La Caldera

liquidMaps

Sala 0 reformada (2006).

© Foto: la caldera

liquidMaps