Beatriu Daniel i Lipi Hérnandez

 

liquidDocs > La Beatriu Daniel es va encarregar de la direcció de la gestió de La Caldera entre el 2005 i el 2011, i fins el 2008 va formar un tàndem en la direcció del centre conjuntament amb la Lipi Hernández, directora artística. En la conversa que segueix, ambdues dialoguen sobre alguns dels aspectes de la seva etapa al capdavant del centre de creació, que en aquells anys va rebre un important suport institucional, cosa que va fer que es reformulés i encetés nous projectes, plans i línies.  

 

Beatriu Daniel- Hi ha una cosa especialment maca, en aquests anys: quan la Lipi i jo vam començar la nostra etapa a La Caldera, era un moment en que totes dues érem “molt mares”. La meva filla Gala tenia deu anys, i la Irene de la Lipi sis. I això volia dir que sí, que era compatible tirar endavant un projecte que ens demanava molta implicació. Per això havíem d’organitzar-nos bé, per fer-ho compatible amb cuidar les nostres filles. Era un factor que condicionava la nostra organització. Era un ingredient positiu i, bé, està clar que les dones podem tirar millor els projectes endavant, quan els compartim amb altres dones. Tenim quelcom de molt orgànic, que fa que realment poguem compaginar tasques. L’altre dia, precisament, vaig escoltar una idea que em va agradar molt: les dones ens quedem embarassades, i això significa que el nostre organisme fa un espai per a un altre ésser. Si bé després tot torna al seu lloc, d’alguna manera orgànicament es fa un espai, i això roman després en la quotidianitat de la vida: el fet de fer un espai per acollir i ser empàtiques. 

Lipi Hernández- Te has puesto muy biológica... Yo recuerdo de esa etapa a la Berta Sureda y la Gemma Sendra, de l’Entitat Autónoma del Departament de Cultura de la Generalitat, como dos mujeres con un diálogo muy abierto y muy de cara, a favor del proyecto, para generar recursos y estabilizar ciertos proyectos... 

B- Sí, el conveni triennal [2005-2007] va permetre generar un futur, tenir un mínim d’horitzó de continuïtat. La dansa és molt fràgil, perquè les seves estructures viuen molt al dia, i així aquestes estructures mai no poden projectar, ni es pot tenir tranquil·litat d’esperit... Jo sempre he dit que els recursos no només són els diners, sinó que també són la complicitat, la confiança, les idees compartides... i això és el que penso que va passar en aquella època. Efectivament, la Gemma i la Berta amb el seu equip van ser claus, ens donaven molta força , ens van fer un bon acompanyament. Cap al 2005, quan vaig arribar a La Caldera, i abans del govern Tripartit i la signatura dels convenis, el centre tenia un pressupost anual d’uns seixanta mil euros. I d’aquesta quantitat es va passar, l’any 2010 quan jo vaig marxar,  a uns tres-cents cinquanta mil euros. El pressupost es va multiplicar per sis. Malgrat tot, era un pressupost modest per tot el que donàvem a canvi. Nosaltres, “amb menys ja fèiem més”. Aquests són un tipus de projectes amb un munt d’intangibles i de valors, difícils de comptabilitzar, però  imprescindibles per existir. Cal tenir en compte que, abans d’aquella etapa, a La Caldera no hi havia cap administració, ni cap oficina de gestió. La Inés Boza ho explicava amb una imatge aclaridora: comparava superfícies, i deia que mentre a La Caldera l’oficina mesurava uns tres per dos metres, sis metres quadrats, l’espai per als artistes era d’uns mil metres quadrats. Com aquell va ser un temps en què el sector de la dansa va rebre més diners, els socis es van concentrar molt en els seus propis projectes. I aleshores, la Lipi i jo ens vam posar a tirar endavant una Caldera per a la ciutat. Era necessari prendre decisions molt ràpidament, donar respostes molt ràpides, i a vegades és veritat que preníem decisions sense consensuar-les suficientment. Però ens van deixar fer, perquè ja anava bé, que ho féssim així.

Yo creo que las cosas pasan porque todo el mundo deja que pasen, cada uno en su papel: uno lo apoya, otro lo permite, otro lo olvida, otro lo coge, y otro lo empuja... pero todo se dirige hacia un mismo sitio, y eso al final ocurre... Es el hilo natural de la vida, y en ese momento nos tocó a ti y a mí...

B- Era una forma de gestió i de direcció artística consensuada dia a dia, minut a minut. Crec que vam escoltar força les necessitats del sector. Perquè quan tu estàs portant un centre d’aquestes característiques, que no deixa de ser una mena de pulmó que va respirant profundament, d’alguna manera et converteixes en responsable que el sector tingui el que ha de tenir. En aquells anys, tot el sector en general, més o menys, va tenir més recursos. Al mateix temps, això ens permetia treballar en millors condicions i consolidar molts projectes, fer xarxa entre nosaltres: La Porta, La Poderosa, L’animal a l’esquena, les companyies, l’Associació de Professionals de la Dansa  i la de Companyies, El Mercat de les Flors...

L- Y las compañías, que subieron presupuestos... Fue una época de bonanza, que dicen los economistas. Aunque duró poco. La Caldera era parte de algo mayor: todo hervía, en 2006 había empezado el Mercat de les Flors... Todo el mundo intentaba expresarse porque, de alguna manera, por fin se tenían unos recursos que permitían hacer algo en lo que habías soñado en algún momento de tu vida, como artista. Aunque sólo fuera una parte de tu sueño, en ese momento podía ser realizado. Y claro, eran muchos sueños dando vueltas por la ciudad, y me parece muy bien que fuera así. Había más recursos, y las compañías tenían más producciones, más posibilidades de giras, más ensayos, más necesidad de aula y de formación... Al contrario de lo que pasa ahora, como entonces se habían inyectado recursos había más consumo, se generaban más actividades...

B- És important veure com, amb la Lipi, vam crear un model dual de gestió artística, que és com m’agrada dir-ho, més que de gestió cultural, doncs treballàvem a partir d’escoltar els artistes. Facilitar la creativitat i el treball a l’artista és la raó de ser d’un centre de creació. Per exemple, vam fer una feina de reconeixement de les activitats que a La Caldera ja es feien, i els vam donar un espai, les vam formalitzar. I crec que n’hi va haver dues que van agafar molta força: les residències i el barri. Eren aquelles que estaven de cara al sector i de cara a la societat civil. Les residències, abans de formalitzar-les, es feien d’una forma més incondicional: obríem l’espai i hi deixàvem venir als artistes, tot i que sempre amb un criteri. Un altre programa molt interessant eren els intercanvis internacionals, però es feia difícil perquè no teníem els recursos necessaris per gestionar i preveure amb l’antelació amb què ho fan a Europa o Amèrica. 

L- Una de las cosas que siempre me han parecido interesantes, y que La Caldera ha ido continuando, es el hecho de seguir formando a los profesionales: la formación continuada. O sea: la idea de que, aunque estés bailando en una compañía y ya seas una gran bailarina, una gran profesora, una gran coreógrafa, aunque ya estés dentro de un circuito profesional, en estos tipos de lenguaje una formación continuada es fundamental. Y hasta ese momento las academias o las escuelas estaban destinadas a enseñar a bailar y, una vez profesionalizado, el hábito de continuar con la formación pasaba por workshops de una semana, pero no por el hecho de pasar con cierto rigor y regularidad por un lugar de trabajo. Entonces se empezó a hablar de las cosas sobre las que ya se había hablado mucho, aunque por falta de recursos hasta entonces no había sido posible formularlas profesionalmente. Las residencias eran otra cosa que todo el mundo deseaba hacer, pero como hasta entonces se debía pagar un alquiler... Empezaron a ser posibles cuando las cargas de los presupuestos del alquiler pasaron a ser algo público. Entonces hubo la posibilidad de poder abrir el espacio público, al servicio de la profesión. 

B- Teníem els avantatges de ser un projecte independent, cosa que dóna molta llibertat per fer, i també la possibilitat humana de poder escoltar més. Perquè, d’alguna forma, les institucions son molt rígides i dependents d’una estructura piramidal. Crec que nosaltres vam practicar  la transversalitat, una manera de fer que ara està a l’ordre del dia. Sense dir que ho fèiem, però ho fèiem des de l’acció. Tant la Lipi com jo érem molt d’accionar, i en aquells anys vam viure i inventar amb intensitat Cal dir que nosaltres gestionàvem persones, es tractava de la gestió de les emocions. I hi havia una part d’altruisme i compromís molt important, en tot allò...

L-  Posteriormente La Caldera también se ha ido metiendo en un mapa mucho más común: han ido apareciendo muchos más espacios, la institución ha ido nombrando agentes y lugares, y éstos han ido formando parte de los proyectos. A partir de ahí, se han generado unas fuerzas de poder, y se debe ver cómo se regulará lo público y lo privado, en formatos conjuntos... Ahora todos los espacios que en su momento fueron privados de alguna manera están desapareciendo,  porque son frágiles. Y también hay la fragilidad de los centros de creación: La Poderosa, La Porta, La Caldera... todos los que fueron los estandartes de la renovación del tejido cultural de este país, están cayendo o moviéndose mucho,    mientras por otro lado la entidad pública empieza a figurar, y a nombrar otros centros... No me parece ni bien ni mal, me parecen movimientos sísmicos muy normales, y estos desplazamientos se dan en la vida: desplazamientos entre lo público y lo privado. Ahora los nuevos-nuevos creadores se fijan en los espacios públicos, en espacios que empiezan a florecer, porque son los únicos que quedan: los espacios privados se han ido derruyendo...

B- Els espais privats dels últims anys han anat sorgint de persones individuals a les que els venia de gust tenir el seu local. I com que els lloguers han baixat, ara s’ho poden permetre...

L- Y volvemos a empezar...

B- Tornem a començar, en el sentit que hi ha artistes joves obligats a treballar en coses externes a la dansa, i malgrat això tenen el seu espai de creació.

L- Gente que empieza a coger espacios privados, para empezar a inventar su propia realidad. Como la realidad exterior no se puede manejar, porque está fuera de su alcance, y porque eso sería como luchar contra un tanque con un palillo, entonces se crean formatos que tengan que ver con el entorno de cada uno, para modificar la realidad y para ir expresando y almacenando una realidad... para compartirla con un sector determinado. Y están apareciendo lugares pequeños donde se reformula la individualidad de uno, con un pequeño colectivo. Eso es como volver a poner la semilla, pero dentro de diez o quince años veremos qué se están inventando, y en qué acaban estos nuevos formatos... Para la gente que quiere ser o estar en la danza, los lugares a los que acudir ahora son públicos. Y, luego, hay una generación intermedia que tiene dificultades para encontrar su lugar. Siempre ha existido esta gente, yo por ejemplo he sido una de ellas, pero es que ahora hay una masa de gente buscando y dando vueltas... Ahora todo es extremo, y no existe una posibilidad intermedia, porque eso es lo que hacen las crisis: o eres rico o eres pobre, o trabajas o no... Hay la gente más joven,  que pasa a ser la sangre fresca del mercado, en los que se invertirá, y hay la gente que ha conseguido pasar al otro lado de la orilla, los artistas o coreógrafos que tienen un nombre suficientemente fuerte como para ser abalados ellos mismos. Y los que estén dando vueltas, sin un lugar exacto, todos esos tienden a la desaparición...

B- Però alguns d’aquests han trobat el seu propi espai, perquè és una manera de poder continuar amb el seu projecte... encara que també veig que allò bo de la majoria dels joves d’ara és que s’han format a fora, i estan molt ben preparats. Molts d’ells viuen i treballen entre l’estranger i Catalunya. Un fet rellevant és que també volen treballar aquí, molts d’ells tenen  un compromís polític. 

L- Y están muy conectados con Europa. Muchos de la nueva generación están entre lo nacional y lo internacional. Y responden a nuevos perfiles de estudiante, de artista, de consumidor...

B- Precisament, amb la dansa catalana dels anys setanta, el que passava era que es creaven companyies que eren col·lectius, en els que compartien entre tots i co-coreografiaven entre tots. I és una cosa que els està tornant a passar, als joves d’ara. És com un loop, com una tornada, tornen models molt semblants als d’abans. A La Caldera, cap al 2006 o el 2007, ja es va plantejar la necessitat de la transmissió. Perquè aquí ja hi havia molts fluxos intergeneracionals: hi havia diferents generacions fent classes, ballant, participant... Van ser uns anys de molta i molta feina, però m’agrada recordar que a La Caldera vaig ser feliç, i ho agraeixo...